Review: Twitter App LMAO!

Before I begin, it is good if I ask you to register the following information somewhere in your subconscious mind: I am not a tech guy. I try to know what is helpful for me, and let other people, whom I can consult when I need to know about something, worry about the newest inventions. For example, it is enough for me to know Google Chrome is a better browser than Internet Explorer. What use is it for me to know that Internet Explorer 9 is about to be released or Google has ditched built-in H.264 support in Chrome? No use whatsoever! Now that we have a background on where I am coming from, we can begin.

I think twitter has more apps than I have followers! One of them is LMAO! LMAO! is a “mobile web interface to twitter’s API. It is a twitter client for idiots developed by another!” according to the developer, Amasy. I have used it for about two weeks now and I have no doubt it is one of the best out there. LMAO! is like Dabr’s sister, only she is younger and therefore, more attractive. Not only is it developed by a Kenyan, it has several Swahili and sheng words such as “Fuata” and current in-words such as “mpango wa DM”, “Mara that”, “PAP!” etc. I can only hope that the words will be replaced with other in-words when their time has come to an end. However, I must say the use of words that are in general use by almost any young adult makes this app much more fun to use than its sister!

Unlike snaptu, I did not have to download anything. I just went to www.enlightglobal.net/lmao where I was asked my twitter username and password. Once I gave it permission to access my account, I was good to go, as easy as it sounds! The first thing I saw was the purplish background with menus at the top. (Luckily, I was able to change it to a more male colour of Blue.) The menus are as follows:

Home: which displays the tweets of the tweeps you follow according to date and how long ago the tweet was posted. This can be changed in settings so that instead of how long the tweet was posted, it shows the time. I should also mention that unlike snaptu in which you can only view a maximum of the last 200 tweets, in LMAO! you can view as many as possible by clicking the “older” tab available down the page.

Replies: No points for guessing what is found here!

Directs: Again no points for guessing what is here. I should mention that unlike snaptu, LMAO! allows you to view the DMs you have sent in the “Ma DM’s Zile Umesend” section

Search: I really enjoyed using this part, mainly because it was faster than I imagined.

Favourites: All my over 500 favourite tweets were here. Favouriting a tweet is also as easy as ABC. Unfavouriting a tweet, however, gave some sort of error, but still did the job.

Followers: Shows my followers in the order in which they followed me from the latest. There is some information given to help me decide whether to follow (Fuata) or not. For example, the average tweets per day, number of followers, bio etc. This info is normally not available in snaptu. On clicking the username of the tweep following you, you get more options including @replying them, following them, blocking them (Block hii fala) or reporting them (snitch this ass to twitter) and not forgetting the tweep’s tweets.

Friends: Shows the tweeps I follow with the options as I have given in “Followers” above.

Twitpic: You can upload a twitpic directly from the device you are using or from the memory card, easily I must say. You also have an option of adding a message of 110 characters!

Trends: Show the Trending Topics. You have an option of checking the TT of certain areas/countries like the UK, Canada, India, various states in the US etc. Unfortunately Kenya is not on the list.

Lists: Show the lists I am in

Settings: You have options to adjust the app to suite you. You can change the background colour, set the app according to the device you are using (if it is touch screen, a PC, normal phones etc)

About: Tells you one or two things about the app and developer. (not three.)

Logout: I know you are smart enough to know what this does.

The app does not refresh itself, which means you have to refresh it in the “Si urefresh?” tab. The advantage of this is that it does not eat up your data charges if you forget to close it. Another disadvantage is that, unlike snaptu, it does not allow you to use multiple accounts. When writing a tweet, snaptu will not let you continue once you reach the 140 character mark. LMAO! on the other hand will let you be an “idiot” and write whatever you want, only for it to give you an error when you post it. I also forgot to mention that you have two options of retweeting (old school, where you can edit the tweet or new school).

I assume that the app is a work in progress, even though it is better than most apps around, since the developer does not mind comments, suggestions or questions. He does not seem the type to take criticism though, and fairly, for coming up with such an app, he should not get any. Big up to Amasy for LMAO! I will suggest you take a look at it, and give it a spin. If you do not like it, “download snaptu uache kusumbua watu kichwa!

Mimi Wako Mwenziyo

Nipe nikupe, maneno hayo usemayo,
usinitumie sin’tupe, mimi wako mwenziyo,
sijifananishe kupe, mambo hayo tia moyo,
kwa wakati simo, sijitafutie mwingine.

kwa wakati simo, sijitafutie mwingine,
mapenzi mambo muhimo, sifananishe na jingine,
kwa yote yaliomo, sitataka mwingine
sijitie simanzi, moyo wangu ni wako.

sijitie simanzi, moyo wangu u wako,
mtima una mapenzi, kokote uliko,
njoo kwangu unienzi,maana sitoki kwako,
Kwa sherehe na shangwe, tukuwaambie wazee.

 

Find More Writings by Bee Illustrated here

Chapisho La Siku Ya Mashujaa na Alffie

Kwanza ningependa kumpongeza aliyependekeza kuwa na Jumakiswahili (yaani siku ya kiswahili kama vile Jumamosi ni siku ya kwanza, Jumapili na kadhalika) kwa mtandao wa mawasiliano kwa jina “Twitter”. Ni pendekezo hili lilinifanya niamue kuandika chapisho hili kwa lugha ya taifa ya Kiswahili. Shujaa ni mtu mashuhuri katika jambo; bingwa, shupavu, mshindi, stadi kwa jambo ama mtu ambaye alifanya jambo ambalo linatambulika na watu fulani kama kitendo cha kupewa sifa. Ni kwa sababu hii siku ya Mashujaa imefanywa kuwa siku kuu. Nami leo ningependa kuwatambua baadhi yao na kuwapa heshima wanayostahili.

Ee Mungu nguvu yetu

Ilete baraka kwetu

Haki iwe ngao na mlinzi

Natukae na undugu

Amani na uhuru

Raha tupate na ustawi.

Kwanza, nitaanza na mashujaa ambao walikuwa hai wakati nchi hii yetu ilikuwa inapigania uhuru ambao tunaosherehekea sasa na kuishi, wakati mwingine bila kukumbuka kuwa wakati mmoja hapo kale haukuwa!

Sita Waliofungwa Kapenguria

Dedan Kimathi Waciuri

Kuna wale wajulikanao sana kama Bildad Kaggia, Kungu Karumba, Fred Kubai, Paul Ngei na Achieng’ Oneko ambao waliwekwa gerezani na rais wa kwanza wa Kenya ambaye sitamtaja hapa kwa sababu ametambulika sana. Sura yake iko kwa hela zetu, mwanawe ako serikalini, ana mali (na mashamba!!) kila mahali – nadhani amepata heshima ya kutosha!! Dedan kimathi Waciuri kwa ujasiri wake na kuifia nchi hii. Sitawasahau akina Tom Mboya, MAU MAU na wengine wengi waliopigania uhuru wetu lakini hawajapata kutambulika. ASANTENI!

Amkeni ndugu zetu

Tufanye sote bidii

Nasi tujitoe kwa nguvu

Nchi yetu ya Kenya

Tunayoipenda

Tuwe tayari kuilinda

Evans Wadongo

David Lekuta Rudisha

Ngugi Wa Thiong'o

Evans Wadongo CNN Hero kwa kuchukua jukumu la kufanya mabadiliko mahala aishipo na mahala usaidizi unahitajika bila ya kumtegemea ‘mheshimiwa’ fulani. Ngugi Wa Thiongo kwa kusimama wima akitetea anachokiamini hata baada ya kutiwa gerezani. David Rudisha kwa kutuonyesha kuwa hakuna rekodi ambayo haiwezi kuvunjwa tena na tena! Timu ya raga kwa jina linalofaa la Shujaa pia ni lazima niwataje kwa kuweza kuipa Kenya sifa zinazoenea hadi kona zote za dunia hii!

 

Shujaa

Kimani Muruge

Kimani Maruge kwa kutukumbusha kuwa umri si jambo la kumzuia yeyote yule kufanya kile atakalo kulifanya na ana nia ya kuifanya! Maulana aiweke roho yake mahali pema peponi!

Kwa mashujaa wengine kama Wangari Maathai, John Githongo na wengine wengi tutazidi kuwapa heshima wanazostahili na kuwaunga mkono panapohitajika. Mashujaa wa Kenya ya leo ni wengi lakini nimetaja hao kadhaa tu. ASANTENI! Natujenge taifa letu

Ee, ndio wajibu wetu

Kenya istahili heshima

Tuungane mikono Pamoja kazini

Kila siku tuwe na shukrani Shujaa nitakao wataja sasa ni wewe na mimi yaani Wakenya kwa jumla! Mtu yeyote yule anayejitambua kuwa Mkenya ni shujaa! Mengi tumeyaona na kuyapitia; mengi tumevumilia na kujivunia; mengi tungependa hayangetendeka lakini yalitendeka lakini bado tupo wima. Hata baada ya maovu ya watu fulani, bado tulijitokeza kwa wingi kuipigia kura katiba iliyopendekezwa na hata ingawa kulikuwa na tofauti ya maoni kuihusu katiba hiyo, hapakuwa na uhasama!! Kwa sababu hiyo.. kama wewe ni MKENYA,WEWE NI SHUJAA!! Heko kwako!

Hii ni kazi ya "Dozart Designs" (Alisha Picha)

Hii ni kazi ya “Dozart Designs” (Alisha picha)

Kwa hivyo kama wewe wajivunia kuwa Mkenya..jipongeze na uedelee kujivunia!

Hii ni kazi ya WordTracer(www.twitter.com/Wordtracer) pata picha hii ya kuweka kwa kompyuta yako kwa kuailisha picha (clicking on picture)Find more writings by Alffie here