Chapisho La Siku Ya Mashujaa na Alffie

Kwanza ningependa kumpongeza aliyependekeza kuwa na Jumakiswahili (yaani siku ya kiswahili kama vile Jumamosi ni siku ya kwanza, Jumapili na kadhalika) kwa mtandao wa mawasiliano kwa jina “Twitter”. Ni pendekezo hili lilinifanya niamue kuandika chapisho hili kwa lugha ya taifa ya Kiswahili. Shujaa ni mtu mashuhuri katika jambo; bingwa, shupavu, mshindi, stadi kwa jambo ama mtu ambaye alifanya jambo ambalo linatambulika na watu fulani kama kitendo cha kupewa sifa. Ni kwa sababu hii siku ya Mashujaa imefanywa kuwa siku kuu. Nami leo ningependa kuwatambua baadhi yao na kuwapa heshima wanayostahili.

Ee Mungu nguvu yetu

Ilete baraka kwetu

Haki iwe ngao na mlinzi

Natukae na undugu

Amani na uhuru

Raha tupate na ustawi.

Kwanza, nitaanza na mashujaa ambao walikuwa hai wakati nchi hii yetu ilikuwa inapigania uhuru ambao tunaosherehekea sasa na kuishi, wakati mwingine bila kukumbuka kuwa wakati mmoja hapo kale haukuwa!

Sita Waliofungwa Kapenguria

Dedan Kimathi Waciuri

Kuna wale wajulikanao sana kama Bildad Kaggia, Kungu Karumba, Fred Kubai, Paul Ngei na Achieng’ Oneko ambao waliwekwa gerezani na rais wa kwanza wa Kenya ambaye sitamtaja hapa kwa sababu ametambulika sana. Sura yake iko kwa hela zetu, mwanawe ako serikalini, ana mali (na mashamba!!) kila mahali – nadhani amepata heshima ya kutosha!! Dedan kimathi Waciuri kwa ujasiri wake na kuifia nchi hii. Sitawasahau akina Tom Mboya, MAU MAU na wengine wengi waliopigania uhuru wetu lakini hawajapata kutambulika. ASANTENI!

Amkeni ndugu zetu

Tufanye sote bidii

Nasi tujitoe kwa nguvu

Nchi yetu ya Kenya

Tunayoipenda

Tuwe tayari kuilinda

Evans Wadongo

David Lekuta Rudisha

Ngugi Wa Thiong'o

Evans Wadongo CNN Hero kwa kuchukua jukumu la kufanya mabadiliko mahala aishipo na mahala usaidizi unahitajika bila ya kumtegemea ‘mheshimiwa’ fulani. Ngugi Wa Thiongo kwa kusimama wima akitetea anachokiamini hata baada ya kutiwa gerezani. David Rudisha kwa kutuonyesha kuwa hakuna rekodi ambayo haiwezi kuvunjwa tena na tena! Timu ya raga kwa jina linalofaa la Shujaa pia ni lazima niwataje kwa kuweza kuipa Kenya sifa zinazoenea hadi kona zote za dunia hii!

 

Shujaa

Kimani Muruge

Kimani Maruge kwa kutukumbusha kuwa umri si jambo la kumzuia yeyote yule kufanya kile atakalo kulifanya na ana nia ya kuifanya! Maulana aiweke roho yake mahali pema peponi!

Kwa mashujaa wengine kama Wangari Maathai, John Githongo na wengine wengi tutazidi kuwapa heshima wanazostahili na kuwaunga mkono panapohitajika. Mashujaa wa Kenya ya leo ni wengi lakini nimetaja hao kadhaa tu. ASANTENI! Natujenge taifa letu

Ee, ndio wajibu wetu

Kenya istahili heshima

Tuungane mikono Pamoja kazini

Kila siku tuwe na shukrani Shujaa nitakao wataja sasa ni wewe na mimi yaani Wakenya kwa jumla! Mtu yeyote yule anayejitambua kuwa Mkenya ni shujaa! Mengi tumeyaona na kuyapitia; mengi tumevumilia na kujivunia; mengi tungependa hayangetendeka lakini yalitendeka lakini bado tupo wima. Hata baada ya maovu ya watu fulani, bado tulijitokeza kwa wingi kuipigia kura katiba iliyopendekezwa na hata ingawa kulikuwa na tofauti ya maoni kuihusu katiba hiyo, hapakuwa na uhasama!! Kwa sababu hiyo.. kama wewe ni MKENYA,WEWE NI SHUJAA!! Heko kwako!

Hii ni kazi ya "Dozart Designs" (Alisha Picha)

Hii ni kazi ya “Dozart Designs” (Alisha picha)

Kwa hivyo kama wewe wajivunia kuwa Mkenya..jipongeze na uedelee kujivunia!

Hii ni kazi ya WordTracer(www.twitter.com/Wordtracer) pata picha hii ya kuweka kwa kompyuta yako kwa kuailisha picha (clicking on picture)Find more writings by Alffie here

Is Language Evolving or Dying? by Alffie

Change the meaning of a word and you change the meaning of the world.

I was fortunate (or unfortunate depending on how you see it) to have an English teacher being my mother. Let me paint the picture, my English was for one particular reason a little less credible than hers..This is the reason:

“My teacher was a white man whose first language was English. I wasn’t taught English by an Omondi, a Kamau or a Wanyama!” She once put it!

We always argued over pronunciation – our favorite being picking into news anchors’ pronunciation & at best painful use of English! If there’s one thing I’m poor at it’s “sheng“. It’s not that I can’t understand it, I just can’t keep up with its dynamism and ambiguity. Plus the idea that it is location specific also presents a barrier for me so I stopped trying.

So why write this post?Well,since the advent of social media especially..the foundation ground of language as we know it has been shifted. This coming as such things as Hip Hop culture already playing its major role in shifting the language dynamics a great deal!

Allow me to highlight several examples:

Hip Hop Influence

The Hip Hop culture came in with creativity at it’s best, especially so through RAP (Rhythm And Poetry). This art form brought with it witty word play, coining of new words like shawty and word use which include redefining the meaning of ordinary words to mean different things. Now when you mention words like COOL, HOT, CAT, ICE, CHIC, FLY, RIDE…etc you have to consider the audience and context because they all refer to different things from what they should originally. One that bothers me a lot is “Hustler”. Hip Hop has made this word mean a person who works hard to get what he has. If my mother hears this word used, she’ll probably go to the dictionary meaning which is not good at all..

This movement also brought along with it new ways of saying ordinary words. The most common being the one widely credited to Snoop Dogg.. one just adds the “izzle” suffix 7 what u get is for example.. for shizzle nizzle,it’s the big Snoop D-O Double Gizzle!

The Computer Age Bug

This is not much but has changed quite a bit of language. Consider for example how much you hear of  “Windows” and immediately think of the normally glass covered opening on a wall of a building?! Windows, Apple, Mouse, Program among many other words don’t get the same automatic ordinary response they were meant to have.

Social Media

This ties in a lot with ‘The Computer Bug’ because simply put, social media rides on the revolutionary wave of the computer age. Social media has made ordinary language entirely different. Now we have initials to represent reactions like LOL for Laughing-Out-Loud, SMH for Shaking My Head probably in disbelief, among many others. It’s influence is so bad that I recently saw a tweet of a friend who ended up saying LOL instead of actually laughing! Other common acronyms and their meanings can be found here.

There’s this expression; “DEAD” (common on twitter! for some reason, Facebook faithful don’t seem to get this concept!!) which implies that one is dying of laughter. Then there’s this expression “Blog whoring”.. my mother would faint on hearing such an expression used in whatever setting! The idea here is that one moves from one blog to another reading as they go along. Now, I understand that, reading someone’s work has been described as intercourse of the minds but “blog-whoring” seems like pushing the envelope, I would think!

At the end of the day, when you meet someone who can’t seem to express themselves well i.e. articulate their thoughts well, speech punctuated by curse words half of which they hardly understand, mixing languages (we’ll meet in the jios, soma the gazeti!!).. you can’t actually blame the above reasons, at least not without considering other factors.

I realised, for example..not many can sit through a British (English) movie mainly because their “English” is “hard”. They would rather watch the American (US) which defiles English as it is! To start pointing out the errors in American English would be a tedious task.

Is it a case of evolved language or death of it?

With all these changes, the world has indeed changed. For the positive or for the negative…I won’t dare to judge!

PS: And before I go, my name is The Alternative Focus not my names are.